USG genetyczne Diagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna-
test PAPP-A

Test PAPP-A jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym w ciąży, które określa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości genetycznych u dziecka.

Jego zaletą jest na pewno fakt, iż badanie to jest komfortowe dla pacjentki i stosunkowo niedrogie.

Warto też powiedzieć o dużej skuteczności. Test Pappa wykrywa aż 9 na 10 przypadków zespołu Downa, Edwardsa i Pataua.

Czas trwania ciąży 10 tygodni 0 dni a 13 tygodni i 6 dni

Nieinwazyjny test oceny DNA płodowego: NIFTY I HARMONY

Test prenatalny oceny DNA płodowego umożliwia wczesną i dokładną diagnostykę zespołu Downa, zespołu Edwarda oraz zespołu Pataua oraz inne zaburzenia genetyczne.

Test pozwala również określić płeć płodu oraz wykryć inne zaburzenia chromosomów płciowych (X, Y).
Test prenatalny oceny DNA płodowego polega na prostym oraz bezpiecznym badaniu krwi, które zapewnia wysoką czułość diagnostyczną.

Test Prenatalny wykrywa ponad 99% przypadków trisomii 21 u płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich jest mniejszy niż 0,1%.

Czas trwania ciąży: od 10 tygodnia ciąży


Inwazyjne testy: Biopsja kosmówki, Amniopunkcja

Biopsja kosmówki:

to jedna z inwazyjnych metod diagnostyki prenatalnej.Jest wykonywana w celu zdiagnozowania bądź wykluczenia ryzyka wystąpienia wad rozwojowych, chorób dziedzicznych i aberracji chromosomowych u dziecka.

Czas trwania ciąży: od 9 do 14 tygodnia ciąży

Amniopunkcja:

Amniopunkcja, inaczej amniocenteza to prenatalne badanie płodu o charakterze inwazyjnym, które pozwala stwierdzić lub wykluczyć wrodzoną wadę genetyczną płodu.
Ta inwazyjna metoda diagnostyczna polega na nakłuciu igłą punkcyjną jamy owodniowej przez powłoki brzuszne kobiety ciężarnej i pobraniu płynu owodniowego do badania
w celu przeprowadzenia badań genetycznych.

Czas trwania ciąży: od 15 do 19 tygodnia ciąży