USG I trymestr

Badanie ultrasonograficzne między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży umożliwia potwierdzenie wieku ciążowego, informacji o tym, że płód jest żywy oraz wczesną diagnozę dużych wad płodu.
Oprócz wykrycia ciąży mnogiej badanie USG w pierwszym trymestrze ciąży pozwala na dokładne określenie kosmówkowości, która jest głównym czynnikiem determinującym rokowanie w ciąży mnogiej.

Obecnie uważa się, że priorytetowe są połączone badania biochemiczne wykonywane w I trymestrze ciąży, wspólnie z badaniem USG, oceną przezierności karku (NT-nuchal translucency), obecnością kości nosowej (NB-nasal bone) i pomiarem stężenia PAPP-A oraz wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej.

Wartość wykrywcza (DR-Detection Rate) tego badania wynosi 90%, a procent wyników fałszywie pozytywnych 10%.